De bodempodcast informatiebank

De bodempodcast bestaat uit een serie van 18 podcasts waarin we met verschillende onafhankelijke bodemexperts in gesprek gaan. Zo hebben we het over wat bodemkwaliteit precies is, hoe dit in het veld wordt bepaald en hoe de bodemkwaliteit op een bedrijf verbeterd kan worden. In de podcasts zijn verschillende onafhankelijke bodemkundige van o.a. het Louis Bolk Instituut te gast die vertellen hoe bodemkwaliteit beoordeelt kan worden, hoe problemen worden gesignaleerd en wat hiervoor duurzame oplossingen zijn. De cursus is geschikt voor zowel melkveehouders en akkerbouwers en alle bodemtypes binnen Nederland worden behandeld. We gaan praktijkgericht aan de slag en bouwen de kennis vanaf de basis op. Daarnaast behandelen we actuele thema’s zoals koolstofvastlegging, niet kerende grondbewerking en de samenwerking akkerbouw-melkvee.

Wil je op de hoogte van blijven wanneer er nieuwe afleveringen online komen? Meld je aan via de bodempodcast via het aanmeldformulier. Je krijgt dan automatisch een mailtje als er een nieuwe aflevering online komt. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Bodempodcast #1 Bodemkwaliteit: bodemanalyses, bokashi en schijtbossen

Nick van Eekeren (LBI), Martijn Muskens (melkveehouder)

Lees meer over Bodempodcast #1 Bodemkwaliteit: bodemanalyses, bokashi en schijtbossen

Bodempodcast #2 Bodemleven: eten en gegeten worden, stikstofbolletjes, pendelaars

Pieter Struyk (LBI), Sierd Deinum (melkveehouder)

Lees meer over Bodempodcast #2 Bodemleven: eten en gegeten worden, stikstofbolletjes, pendelaars

Bodempodcast #3 Organische stof: Koolstof en stikstofboeren, NKG en pootgoed

Leen Janmaat (LBI), Klaas Hoekstra (akkerbouwer)

Lees meer over Bodempodcast #3 Organische stof: Koolstof en stikstofboeren, NKG en pootgoed

Bodempodcast #4 Beworteling: penwortels, nutriëntbenutting en wortelexsudaten

Pieter Struyk (LBI), Sierd Deinum (melkveehouder)

Lees meer over Bodempodcast #4 Beworteling: penwortels, nutriëntbenutting en wortelexsudaten

Bodempodcast #5 Bodemchemie: bodemanalyses, gebreksverschijnselen en de dynamiek van de kationen

Leen Janmaat (LBI), Klaas Hoekstra (akkerbouwer)

Lees meer over Bodempodcast #5 Bodemchemie: bodemanalyses, gebreksverschijnselen en de dynamiek van de kationen

Bodempodcast #6 Bodemstructuur: Stalmest, diepe verdichting en groenbemester als volwaardige teelt

Coen ter Berg (bodemkundige), Maik Verwer (akkerbouwer)

Lees meer over Bodempodcast #6 Bodemstructuur: Stalmest, diepe verdichting en groenbemester als volwaardige teelt

Bodempodcast #7 Waterhuishouding: Een veranderend klimaat, seizoensrijpaden, en het weerbericht onder je kussen

Merel Hondebrink (LBI), Andre Jurrius (akkerbouwer)

Lees meer over Bodempodcast #7 Waterhuishouding: Een veranderend klimaat, seizoensrijpaden, en het weerbericht onder je kussen

Bodempodcast #8 Bemesting: het klei-hummuscomplex, precisiebemesting en 7de actieprogramma nitraat

Marianne Hoogmoed (LBI), Corine de Winter (akkerbouwer)

Lees meer over Bodempodcast #8 Bemesting: het klei-hummuscomplex, precisiebemesting en 7de actieprogramma nitraat

Bodempodcast #9 Grondbewerking: Ploegen of NKG en woelen doe je maar in bed!

Coen ter Berg (onafhankelijk bodemdeskundige), Maik Verwer (akkerbouwer)

Lees meer over Bodempodcast #9 Grondbewerking: Ploegen of NKG en woelen doe je maar in bed!

Bodempodcast #10 Maatregelen melkveehouderij: weidegang, alternatieve teelten op veen en wat is nieuw Nederlands Landgebruik?

Pieter Struyk (LBI), Karel van Houwelingen (melkveehouderij KTC Zegveld)

Lees meer over Bodempodcast #10 Maatregelen melkveehouderij: weidegang, alternatieve teelten op veen en wat is nieuw Nederlands Landgebruik?

Bodempodcast #11 Groenbemesters: mengsel vs. mono, aaltjes en je bodem op ‘sabbatical year’

Marianne Hoogmoed (LBI), Corine de Winter (akkerbouwer)

Lees meer over Bodempodcast #11 Groenbemesters: mengsel vs. mono, aaltjes en je bodem op ‘sabbatical year’

Bodempodcast #12 Bodem en klimaat: agroforestry, CO2 credits en nieuwe verdienmodellen

Evert Prins (LBI), Rick Huis in ’t Veld (melkveehouder)

Lees meer over Bodempodcast #12 Bodem en klimaat: agroforestry, CO2 credits en nieuwe verdienmodellen

Bodempodcast #13 maatregelen akkerbouw: het bouwplan, de mechanisatie en bemestingsstrategie van de Boerderij van de Toekomst

Janjo de Haan (WUR)

Lees meer over Bodempodcast #13 maatregelen akkerbouw: het bouwplan, de mechanisatie en bemestingsstrategie van de Boerderij van de Toekomst

Bodempodcast #14 Open Bodem Index: bodemkwaliteitsmonitoring, duurzaamheidskorting en de waarde van grond

Jan-Arie Korevaar (directeur Open Bodem Index), Jeen Nijboer (Rabobank), Fadyan Pronk (A.S.R.)

Lees meer over Bodempodcast #14 Open Bodem Index: bodemkwaliteitsmonitoring, duurzaamheidskorting en de waarde van grond

Bodempodcast #15 Samenwerking veehouderij-akkerbouw: distels, twee-jarig grasklaver en het sluiten van kringlopen

Udo Prins (LBI), Remco Wesdorp (akkerbouwer), Huibert Groeneveld (melkveehouder)

Lees meer over Bodempodcast #15 Samenwerking veehouderij-akkerbouw: distels, twee-jarig grasklaver en het sluiten van kringlopen

Bodempodcast #16 De kringloop van bodem, plant en koe. Wat is het belang van een goed werkende bodem voor de diergezondheid?

Gerben Eising (veehouder), Gerrit Hegen (Boerenveearts), Wim Scholten (akkerbouwer en monsternemer Eurofins)

Lees meer over Bodempodcast #16 De kringloop van bodem, plant en koe. Wat is het belang van een goed werkende bodem voor de diergezondheid?

Bodempodcast #17 omschakelen biologisch: vakmanschap, vruchtwisseling en van onkruidbestrijding naar onkruidbeheersing

Pieter Boons (melkveehouder), Hanna Pluimes (Voor Bio)

Lees meer over Bodempodcast #17 omschakelen biologisch: vakmanschap, vruchtwisseling en van onkruidbestrijding naar onkruidbeheersing

Bodempodcast #18 BodemUP 2.0: bodemadvies, bodemcoaches en het Bedrijfsbodemwaterplan in Noord-Brabant

Helga Post (provincie Noord-Brabant), Djessie Donkers (ZLTO), Gerard Ros (NMI)

Lees meer over Bodempodcast #18 BodemUP 2.0: bodemadvies, bodemcoaches en het Bedrijfsbodemwaterplan in Noord-Brabant

Bodempodcast #19 Biodiversiteit, kruidenrijk grasland en een goed verdien model

Nico Minnema (Successie Natuurzaken), Peter Oosterhof (Melkveehouder)

Lees meer over Bodempodcast #19 Biodiversiteit, kruidenrijk grasland en een goed verdien model

Bodempodcast #20 Natuurlijke plaagbestrijding, kali en het bodemleven het werk laten doen

Ferdy Tolhoek (CLM), Gerrit Verweij- de Geus (Fruitteler)

Lees meer over Bodempodcast #20 Natuurlijke plaagbestrijding, kali en het bodemleven het werk laten doen

Bodempodcast #21 Optimaliseren van meststromen, rentmeesterschap en investeren in de bodem

Anna Zwijnenburg (Van tafel naar kavel), Gert-Jan van Dongen (Akkerbouwer)

Lees meer over Bodempodcast #21 Optimaliseren van meststromen, rentmeesterschap en investeren in de bodem

Bodempodcast #22 Waterkwantiteit: HAKLAM, drainage en wederzijds vertrouwen

Niek Bosma (Wetterskip Fryslân), Harm Kuipers (Rayon beheerder) en Hains Koopman (Melkveehouder)

Lees meer over Bodempodcast #22 Waterkwantiteit: HAKLAM, drainage en wederzijds vertrouwen