Achtergrond informatie melkvee

Wil je graag alles leren over jouw bodem? Op deze pagina zijn achtergrond artikelen te vinden die betrekking hebben tot de melkveehouderij. Wil je liever lezen over de zes bodemelementen? Klik dan hier. Als je opzoek bent naar achtergrond artikelen over de akkerbouw, klik dan hier.

Brochure Boer Bier Bodem en Water

Het weer in Nederland wordt extremer. Perioden met veel regen zullen vaker worden afgewisseld met perioden van droogte. De Provincie Noord-Brabant wil daarbij een robuuste en klimaatbestendige watervoorziening, voor met name landbouw en natuur. Doel is om hiermee de economie en vitaliteit op de hoge zandgronden te verbeteren. Inzet is dat landbouw, dorpen en steden, natuur, industrie, recreatie en drinkwatervoorziening, minder last hebben van de droogte door slimmer met water om te gaan; zuiniger waar het kan, langer vasthouden waar mogelijk als droogtebuffer of inzet van Maaswater etc.

Lees meer over Brochure Boer Bier Bodem en Water

Goud van oud grasland

Het doel van het project Goud van Oud Grasland is de grasproductie van blijvend en oud grasland te verbeteren, en hiermee meer voer van eigen bodem te realiseren. Tegelijkertijd werken boeren hiermee aan biodiversiteit, waterregulatie en het vastleggen van CO2. Het project is in 2013 van start gegaan.

Lees meer over Goud van oud grasland

Van schraal naar rijk zand

De grondprijzen blijven stijgen. Om grond betaalbaar te houden voor de melkveehouderij is een goed rendement van het land noodzakelijk. Gezien de steeds aanscherpende mestwetgeving moet dit rendement gehaald worden bij lagere bemestingsniveaus van organische mest en kunstmest. Dit gegeven stelt steeds hogere eisen aan de bodemkwaliteit.

Lees meer over Van schraal naar rijk zand

Bodemkwaliteit op veengrond

In het project Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden (Fase II) is het effect van drie praktijkmaatregelen (ruige mest versus dikke fractie, Ca/Mg-verhouding en onderwaterdrainage) onderzocht op bodemkwaliteit en ecosysteem diensten. Resultaten van deze onderzoeken worden in deze brochure besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergronden van bodemkwaliteit in het veenweidegebied en bevat de brochure een checklist bodemkwaliteit die elke veehouder op zijn bedrijf kan doorlopen.

Lees meer over Bodemkwaliteit op veengrond

7000 euro meer door betere bodemkwaliteit

Het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit op melkveebedrijven met minerale gronden en derogatie is: 60 procent blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20 procent grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20 procent bouwland (zie deze V-focus pag 34-35). Interessant, maar hoe pakt dit economisch en milieutechnisch uit? In het kader van de project Vruchtbare Kringloop Achter- hoek en Liemers zijn deze vragen doorgerekend met het programma BBPR voor een gemiddeld melkvee- bedrijf in deze regio.

Lees meer over 7000 euro meer door betere bodemkwaliteit