Bodempodcast #15 Samenwerking veehouderij-akkerbouw: distels, twee-jarig grasklaver en het sluiten van kringlopen

Introductie
In deze aflevering van de Bodempodcast is het onderwerp de samenwerking tussen veehouderij- akkerbouwbedrijven en het effect hiervan op de bodem. Samen met Udo Prins van het Louis Bolk Instituut zijn we hiervoor te gast bij de proeftuin Pallandtpolder op Goeree Overflakkee waar Remco Wesdorp (akkerbouwer) en Huibert Groeneveld (melkveehouder) nauw samenwerken. In de podcast gaat het o.a. over de verschillende vormen van samenwerking die mogelijk zijn, hoe je bijvoorbeeld vlinderbloemige en grasklaver binnen een samenwerking nuttig in kan zetten en hoe je omgaat met ziekte- en plagendruk. Tot slot behandelen we natuurlijk ook het bodemdiertje van de week. Met dit keer de stikstofbindende Rhizobium bacterie!


Samenvatting
Bodemkundige: Udo Prins, Louis Bolk Instituut
Locatie: Proeftuin Pallandtpolder op Goeree Overflakkee van akkerbouwer Remco Wesdorp en melkveehouder Huibert Groeneveld
Bodemtype: klei

Verschillende typen samenwerkingen
In de biologische sector werd al eerder gebruik gemaakt van koppelbedrijven. Hier wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de samenwerking tussen twee gespecialiseerde bedrijven op regioniveau. In sommige gevallen wordt er hier bijna van een gemengd bedrijf gesproken. Op andere bedrijven is er bijvoorbeeld uitwisseling van grond, of alleen uitwisseling van mest.

Effecten op de bodem
Een effect van een nauwe samenwerking is dat de gewassen in een ruimere vruchtwisseling komen te staan. Hierdoor is er minder risico op plagen. Binnen een samenwerking kunnen gewassen voor de samenwerkingspartner geteld worden die slecht in het eigen bouwplan passen. De veehouder en akkerbouwer kunnen elkaar dus mooi aanvullen. Zo is het organische stof op peil houden in de akkerbouw vaak lastig, terwijl dit in de veehouderij door grasland makkelijker. In de samenwerking worden er ook gewassen bij de akkerbouw toegevoegd die bij kunnen dragen aan de organische stof in de bodem. Anderzijds in de veehouderij is het lastig om vlinderbloemigen in de vruchtwisseling te hebben, die hoger in eiwit (voederwaarde) zitten. Peulvruchten kunnen namelijk slecht hun plek vinden op land dat het jaar daarvoor grasland geweest is. Het gebruik van grasklaver brengt OS en stikstof in de bodem dat na scheuren weer vrij kan komen voor het volggewas. Als hierna bijvoorbeeld aardappelen geteeld worden kan er hiermee bespaard worden in kunstmest.

Als beide partijen niet op een lijn zitten op zowel financieel vlak of op management technisch vlak dan is er grotere kans op frictie verder in de samenwerking. Ook de risico’s en eventuele opbrengsten en verliezen delen moet goed besproken worden. Verschillende gewassen in de vruchtwisseling moeten ook op elkaar afgestemd worden met betrekking tot gevoeligheid voor bepaalde plagen.

Tik hier: Bodempodcast 15 voor de samenvatting als PDF!

Van deze aflevering is ook een kortere variant beschikbaar, beluister deze hieronder!

Terug naar de Bodempodcast