Achtergrond informatie akkerbouw

Wil je graag alles leren over jouw bodem? Op deze pagina zijn achtergrond artikelen te vinden die betrekking hebben tot de akkerbouw. Wil je liever lezen over de zes bodemelementen? Klik dan hier. Als je opzoek bent naar achtergrond artikelen over de melkveehouderij, klik dan hier.

Werken aan bodemvruchtbaarheid

De bodem vruchtbaar maken of houden kan op verschillende manieren gebeuren. De gewaskeuze, bodembewerking, gebruik mest of compost en inzaai groenbemesters spelen hierbij een belangrijke rol. In deze brochure worden deze onderwerpen toegelicht.

Lees meer over Werken aan bodemvruchtbaarheid

Stoffen in de bodem

Kunnen we beter omgaan met stoffen bij bodembeheer in de landbouw wanneer we ze beter kennen? Dat is de vraag waar in het volgende op wordt ingegaan. In dit artikel worden de verschillende stoffen in de bodem uitgelicht en inzicht gegeven in de rol van stoffen bij bodemkundige vraagstukken. Hierbij is met name gefocust op stikstof en koolstof.

Lees meer over Stoffen in de bodem

Maatregelen voor de bodemkwaliteit

In het project Grondig Verder is gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe kennis over het functioneren van de toplaag van de bodem op Gelderse gronden. Dit zorgt voor inzicht in maatregelen die de kwaliteit en het functioneren van de toplaag van de bodem verbeteren. Het project levert daarmee ook inzicht in welke combinatie van maatregelen het meest optimale effect op verbetering van bodemkwaliteit heeft.

Lees meer over Maatregelen voor de bodemkwaliteit

Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems

In de bodem is veel koolstof vastgelegd. Met landbouwkundige maatregelen kan de voorraad koolstof in de bodem toenemen. Agrarische bedrijven kunnen zo effectief bijdragen aan een oplossing voor het klimaatvraagstuk. De vraag is alleen: hoe doe je dat in de praktijk? En is wat je doet dan ook wel effectief?

Lees meer over Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems

Organische stof: breng leven in de bodem!

Organische stof zorgt voor verhoogde bodemweerbaarheid. Dit is van groot belang gezien het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de beperkingen op het gebruik van meststoffen. Daarnaast dient organische stof een groot maatschappelijk belang bij het matigen van klimaatverandering en heeft het grote invloed op de (bodem)biodiversiteit. Deze gids is een handleiding om de organische stof balans opstellen en te verhogen

Lees meer over Organische stof: breng leven in de bodem!