Achtergrond informatie akkerbouw

Wil je graag alles leren over jouw bodem? Op deze pagina zijn achtergrond artikelen te vinden die betrekking hebben tot de akkerbouw. Wil je liever lezen over de zes bodemelementen? Klik dan hier. Als je opzoek bent naar achtergrond artikelen over de melkveehouderij, klik dan hier.

Werken aan bodemvruchtbaarheid

De bodem vruchtbaar maken of houden kan op verschillende manieren gebeuren. De gewaskeuze, bodembewerking, gebruik mest of compost en inzaai groenbemesters spelen hierbij een belangrijke rol. In deze brochure worden deze onderwerpen toegelicht. Lees meer over Werken aan bodemvruchtbaarheid

Stoffen in de bodem

Kunnen we beter omgaan met stoffen bij bodembeheer in de landbouw wanneer we ze beter kennen? Dat is de vraag waar in het volgende op wordt ingegaan. In dit artikel worden de verschillende stoffen in de bodem uitgelicht en inzicht gegeven in de rol van stoffen bij bodemkundige vraagstukken. Hierbij is met name gefocust op stikstof en koolstof. Lees meer over Stoffen in de bodem