Bodempodcast #14 Open Bodem Index: bodemkwaliteitsmonitoring, duurzaamheidskorting en de waarde van grond

Introductie
In deze aflevering van de bodempodcast hebben we het over de Open Bodem Index: een gratis online tool die bodemkwaliteit inzichtelijk maakt en een basis biedt voor het belonen hiervan. In deze podcast hebben we het met Jan-Arie Korevaar (directeur
Open Bodem Index), Jeen Nijboer (Rabobank) en Fadyan Pronk (A.S.R.) over de OBI. Hoe de tool is opgezet, hoe het bodemkwaliteit inzichtelijk maakt en wat je er in je bedrijfsvoering mee kunt. Daarnaast gaan we in op het punt van belonen voor bodemkwaliteit. Zowel de Rabobank als de A.S.R. hebben duurzaamheidsprogramma’s lopen waarin de Open Bodem Index een rol speelt en je als ondernemer financiële korting krijgt als je de Open Bodem Index gebruikt. Daarnaast komt uiteraard weer het bodemdiertje van de week langs.
Meer weten over de Open Bodem Index of het eens voor jouw bedrijf proberen? Ga naar: https://openbodemindex.nl/


Samenvatting
Aanwezig: Jan-Arie Korevaar, Open Bodem Index, Jeen Nijboer (Rabobank) en Fadyan Pronk (A.S.R.)

De tool
De Open Bodem Index is een online tool die de bodemkwaliteit inzichtelijk maakt en een basis biedt voor het belonen hiervan. De OBI bepaalt per perceel hoe de bodem ervoor staat waarbij rekening gehouden wordt met verschillende aspecten van het perceel. De OBI werkt voor zowel voor de melkveehouderij als voor de akkerbouw. Voor een OBI score is een lab analyse nodig en wordt de bodem op 21 verschillende bodemfuncties beoordeeld. Dit komt uiteindelijk op een scoreschaal van 1-10 wat inzicht geeft over de bodemkwaliteit op het bedrijf.

Data
Voor het opstellen voor een OBI is data nodig. Hiervoor worden bronnen gebruikt zoals grondsoort, watertrap en andere openbare bronnen. Het systeem is wetenschappelijk onderbouwd. Het resultaat van de OBI is iets voor de lange termijn en ga je niet in een teeltseizoen kunnen wijzigen. De data in de OBI blijft van de boer.

Tik hier: Bodempodcast 14 voor de samenvatting!

Terug naar de Bodempodcast