Bodempodcast #18 BodemUP 2.0: bodemadvies, bodemcoaches en het Bedrijfsbodemwaterplan in Noord-Brabant

Introductie
Deze aflevering speciaal voor boeren in de provincie Noord-Brabant (maar uiteraard ook interessant voor andere luisteraars). We gaan het samen met Helga Post (provincie Noord-Brabant), Djessie Donkers (ZLTO) en Gerard Ros (NMI) hebben over het BodemUP 2.0 en het BedrijfsBodemWaterPlan. BodemUP 2.0 is een groot programma dat binnen de provincie Noord-Brabant gaat lopen waarin jij als Brabantse boer bodemadvies kan krijgen en samen met adviseurs en collega’s kan werken aan het verbeteren van je bodemkwaliteit. In de podcast leer je meer over dit programma en wat je er als boer aan hebt.

Deelname aan het programma is vrijwillig en aanmelden kan via: www.bodemupbrabant.nl

Samenvatting
Aanwezig: Helga Post van provincie Noord-Brabant, Djessie Donkers van ZLTO en Gerard Ros van NMI
Locatie: Noord-Brabant

BodemUP programma
BodemUP 1.0 is een programma dat al 4 jaar loopt. Boeren kunnen in dit programma gebruik maken van een bodemcoach. Naast 1-op-1 begeleiding zitten er in BodemUP 2.0 ook groepsbijeenkomsten waar er van elkaar geleerd kan worden onder begeleiding van een bodemexpert. Hiernaast zullen nog themabijeenkomsten georganiseerd worden waar ook niet-deelnemende boeren aan mee kunnen doen om van elkaar te leren. Doel om als provincie aan de waterrichtlijn doelen te doen vanuit de EU voor o.a. waterkwaliteit. Daarnaast is het doel om te bijdragen aan biodiversiteit, klimaat en het maken van generieke maatregelen.

Opzet
Gestart door te kijken waar boeren mee bezig zijn op gebied van bodemkwaliteit en waar zij tegen aan lopen. Hierbij was de randvoorwaarde dat het advies van de bodemcoaches voor goede opbrengst zorgt. Het programma is vrijwillig, maar niet volledig vrijblijvend. Zo is de verwachting dat na het gesprek met de coaches stappen worden genomen op het bedrijf. Iedere agrariër met land in de regio kan zich hiervoor aanmelden. De maatregelen die vanuit de coaches worden meegenomen zijn bedrijfsspecifiek en afhankelijk van de uitgangssituatie.

BedrijfsBodemWaterPlan
Het Bedrijfsbodemwaterplan is een online tool die aangeeft wat er speelt op een perceel en welke opgaves er zijn. Vervolgens worden er maatregelen geadviseerd die toepasbaar zijn voor dit bedrijf. Data komt van satellieten en open informatiebanken. Om dit nog specifieker te maken kan de boer zijn eigen informatie indienen om de adviezen meer te finetunen. Scores worden gegeven op basis van de optimale situatie. De schaal loopt van 1-10, waarbij 1 de minst ideale situatie is. Hier vallen er nog veel maatregelen te nemen. De tool maakt inzichtelijk wat er al gedaan wordt en hoe dit verbeterd kan worden. Het BBWP zal meegenomen worden in het BodemUP 2.0 programma om objectief de percelen te bekijken en te helpen met het advies.

Tik hier: Bodempodcast 18 voor de samenvatting als PDF!

Terug naar de Bodempodcast