Bodempodcast #17 omschakelen biologisch: vakmanschap, vruchtwisseling en van onkruidbestrijding naar onkruidbeheersing

Introductie
In december 2022 is door de minister het Biologisch Actieplan gelanceerd met als doelstelling 15% biologische landbouw in 2030. Maar wat komt er eigenlijk kijken bij omschakelen? En wat betekend dit op het vlak van bodembeheer? In de nieuwe aflevering van de Bodempodcast leer je er alles over. We zijn te gast bij biologisch melkveehouder Pieter Boons in Raamsdonk samen met Hanna Pluimes van Voor Bio. In de podcast komen de verschillende aspecten van een biologische bedrijfsvoering voorbij. Hoe kom je toe zonder kunstmest en wat is hierin de rol van grasklaver? Hoe ga je van onkruidbestrijding naar onkruidbeheersing en wat betekend dat eigenlijk? Ook hebben we het over de verschillende vormen van weidegang en welke (financiële) winst hiermee te halen valt. Tot slot bespreken we ook weer het bodemdiertje van de week, met dit keer de Mycorrhiza schimmel.

Samenvatting
Bodemkundige: Hanna Pluimes van Voor Bio
Locatie: biologisch melkveehouderij van Pieter Boons in Raamsdonk
Bodemtype: zand, klei en veen

Biologisch
Goed biologisch boeren betekend met zo min mogelijk input de kringloop rondzetten. Dus geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen. Binnen biologisch moet het rantsoen voor 70% zelf geteeld worden. In de transitie naar biologisch is grasklaver zaaien een begin om de grond zelf weer aan het werk te krijgen. Klaver kan stikstof uit de lucht halen waardoor er minder (kunst) mest nodig is.

Bouwplan
Klaver kan niet goed tegen stikstof in de bodem, maar is een essentieel gewas binnen biologische bedrijven. Om succesvol klaver te telen kan men eerst de grond ‘’leegtrekken door mais te telen voor de klaver. Welk bouwplan op welk bedrijf past is niet eenduidig. Hier kan men alleen achter komen door te gaan proberen en te leren. Het is ook een kwestie van de persoonlijke voorkeur.

Onkruid
Bemesting en grondbewerking kunnen veel helpen in het beheersen van het onkruid. Enkele kruiden kunnen een negatieve impact hebben op de teelt. Beheersen kan doormiddel van de omstandigheden beter maken voor het gewas dan het onkruid. Zo wordt het onkruid verdrongen en kan het gewas doorgroeien. Wanneer men omschakelt naar biologisch moet men in denkwijze omschakelen van onkruiden bestrijding naar onkruid beheersing.

Weidegang
Ieder dier in de biologische sector moet uitloop hebben. Beperking is hier soms dat de huiskavel te klein is. Creatieve oplossingen kunnen een brug zijn om bij een ander perceel te komen. Ook weidegang is van belang. Er zijn verschillende soorten weidegang, zoals strip- en kort grazen. Elk beweidings-systeem heeft een eigen effect op de bodem. Bij beweiding is het van belang dat de koeien in het voorjaar niet te vroeg het land op gaan omdat ze dan de bodem kapot trappen.

Omschakelen
Biologisch boeren vraagt veel vakmanschap. Je bent kwetsbaarder als boer als het tegenzit. Anderzijds is de markt stabieler geworden, er zijn meer biologische verwerkers en een stabielere melkprijs. Voorwaardes voor biologisch boeren: niet te veel liters per hectare en voldoende ruimte op de huiskavel. Daarnaast moet je intrinsieke motivatie hebben. Hoe en hoe snel de omschakeling gaat is per situatie afhankelijk.

Tik hier: Bodempodcast 17 voor de samenvatting als PDF!

Terug naar de Bodempodcast