Bodempodcast #8 Bemesting: het klei-hummuscomplex, precisiebemesting en 7de actieprogramma nitraat

Introductie
In deze podcast hebben we het samen met Marianne Hoogmoed van het Louis Bolk Instituut over het onderwerp bemesting. We zijn te gast bij het akkerbouwbedrijf van Corine de Winter in Kruisland, Noord-Brabant. Marianne vertelt ons over het effect van verschillende bemestingssoorten op de bodem en hoe je hiermee kan sturen. Daarnaast gaat het onder andere over precisiebemesting (zonder robots en drones) en welke winst hiermee te behalen valt. Ook gaan we in op vragen als: moet je dat ene perceel dat het lastig heeft minder opbrengt nu juist minder of meer bemesten? Tot slot gaan we uiteraard ook weer met de shop in de hand het veld in om de bodemkwaliteit te beoordelen.

Samenvatting
Bodemkundige: Marianne Hoogmoed, Louis Bolk Instituut
Locatie: Akkerbouwbedrijf van Corine de Winter in Kruisland, Noord-Brabant
Bodemtype: klei

Bemesting en verbeteraars
Door te oogsten worden er nutriënten van het land gehaald die doormiddel van bemesten kunnen worden aangevuld. Wat er nodig is voor de bodem hangt af van welke gewassen erop staan. Dierlijke mest heeft verschillende positieve effecten op de bodem. Zo komen de nutriënten trager vrij uit organische mest dan kunstmest. Ook komen er spoorelementen vrij uit organische mest. Er zijn ook andere mogelijkheden om organische stof in de bodem te krijgen, zoals compost en strorijke stalmest. Deze werken ook op een langere termijn aan de bodemkwaliteit.

Klei-hummuscomplex
Om aangevoerde nutriënten zo goed mogelijk te benutten is het van belang niet alles in een keer voor de plant beschikbaar te maken, maar om gespreid te bemesten. Dit verlaagt het risico op uitspoelen. Ook moet het na-leverend vermogen van de bodem meegenomen worden. Dit houdt in dat de bodem een voorraad nutriënten heeft, en deze gedurende de teelt kan vrijlaten. Dit werkt door middel van het klei-hummuscomplex, wat een negatieve lading heeft. Het klei-hummuscomplex bindt verschillende nutriënten met een positieve lading. Dit komt tijdens de teelt vrij, de plant kan dit zelf ook doen door zuren uit te scheiden.

pH
De pH speelt een belangrijke rol in de bodem en dit heeft effect op zowel het bodemleven als het gewas. Ook heeft het invloed op de afbraak van organische stof en de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem. Voor elk gewas is er hierin een optimum en het gaat altijd om een goed gebalanceerde pH (Bijv. Een lage pH = zuur = lage afbraak OS, maar ook lage activiteit bodemleven en suboptimale beschikbaarheid nutriënten). De pH van de bodem verlagen/verhogen is een kwestie van de lange termijn.

Precisiebemesting
Precisiebemesting is het efficiënt omgaan met de nutriënten. Dit werkt doormiddel van het in beeld brengen hoe een perceel presteert, door het op te delen in kleinere stukken. Hier kan de bemesting op aangepast worden. Zo kan met overwegen om een deel van het perceel dat lagere opbrengsten heeft ook minder te bemesten. Dit kan een uitkomst zijn als er minder bemest mag worden.

Tik hier: Bodempodcast 8 voor de samenvatting als PDF!

Van deze aflevering is ook een kortere variant beschikbaar, beluister deze hieronder!

Terug naar de Bodempodcast