Bodempodcast #12 Bodem en klimaat: agroforestry, CO2 credits en nieuwe verdienmodellen

Introductie
In de aflevering van deze week hebben we het over het veranderende klimaat, hoe je je bedrijf én bodem hierop voorbereidt en welke nieuwe verdienmodellen hierin mogelijk zijn. Evert Prins (Louis Bolk Instituut) neemt ons mee in zijn verhaal en vertelt ons bovendien meer over agroforestry. We zijn te gast bij Rick Huis in ’t Veld uit Lettele, Overijssel, die al meerdere jaren werkt aan het inpassen van agroforestry in zijn bedrijf. Hij vertelt ons veel over zijn ervaringen en biedt een frisse kijk op dit onderwerp. In de podcast leer je wat agroforestry precies is, welke varianten er bestaan en wat de voordelen ervan kunnen zijn. Uiteraard gaan we ook het veld in om een agroforestry perceel te bekijken en behandelen we weer het bodemdier van de week, met dit keer: de mijt.

Samenvatting
Bodemkundige: Evert Prins, Louis Bolk Instituut
Locatie: Biologisch melkveebedrijf van Rick Huis in ’t Veld uit Lettele
Bodemtype: Zandgrond

Klimaat en bodem
Om je goed te kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat is het van belang om de bodemkwaliteit op peil te hebben. Ook agroforestry een concept waarbij bomen in het bedrijf bijdragen aan de weerbaarheid. Zo kunnen deze bijvoorbeeld voor schaduw zorgen. Met het veranderende klimaat moet er rekening gehouden worden met extremere temperaturen, droogte of juist veel water. Op kleigrond trekt het water niet snel de grond in. Een goede structuur door OS helpt bij het verbeteren van de waterinfiltratie. Ook het bodemleven en diep wortelende teelten kunnen helpen in het weerbaar maken van de bodem. Ook houden planten met langere wortels, zoals rode klaver, het langer vol in droogte. Het bouwplan is dus essentieel.

Verdienmodel
Door goed aan te passen naar de wisselende omstandigheden en het bedrijf weerbaar te maken kunnen kosten worden bespaard. Daarnaast wordt er op veel plekken gewerkt aan beloning voor bepaalde prestaties. Zo wordt er gekeken naar het opslaan van koolstof en CO2 in de bodem. Investeren in de bodem betaald altijd terug, behouden van goede landbouwgrond.

Agroforestry
Dit is het gebruik van houtachtigen in het landbouwsysteem om het systeem sterker te maken. In de praktijk is dit vaak rijenteelt in de akkerbouw. Bij de veehouderij is het begonnen met bomen toevoegen voor pluimvee waarna bij melkvee voeder bomen en struiken gebruikt worden. In de voederbomen zitten mineralen voor de koeien. Ook werken bomen tegen hittestress in runderen in de zomer. Het planten van houtachtigen is iets voor de lange termijn. De omstandigheden in het eerste jaar na het planten zijn essentieel voor het slagen van het planten. Het is hier belangrijk dat de juiste soort gekozen wordt passend bij het bedrijf en de bodem zodat het functioneel bijdraagt. Planten werken ook bufferend, bij suboptimale omstandigheden is er in de schaduw van de boom vaak wel nog productie te vinden. Op de bodem zorgt de boom voor minder wind en minder verdamping van water. Daarnaast kunnen storende lagen in de bodem doorbroken worden door houtachtigen.

Tik hier: Bodempodcast 12 voor de samenvatting als PDF!

Terug naar de Bodempodcast