Bodempodcast #1 Bodemkwaliteit: bodemanalyses, bokashi en schijtbossen

Introductie
In de eerste podcast gaan we in op het onderwerp bodemkwaliteit. Het is een soms wat vaag en breed begrip dat we in deze aflevering concreter gaan maken. Samen met Nick van Eekeren van het Louis Bolk instituut en melkveehouder Martijn Muskens bespreken we de verschillende elementen van bodemkwaliteit. Ook leert Nick ons hoe we bodemkwaliteit kunnen bepalen aan de hand van zowel bodemanalyses als in het veld. Met de schop in de hand zullen daarnaast in het veld onderwerpen zoals Bokashi en zogenaamde ‘’schijtbossen’’ voorbijkomen.

Samenvatting
Bodemkundige: Nick van Eekeren – Louis Bolk Instituut
Locatie: Melkveebedrijf van Martijn Muskens, Drunen, Noord-Brabant
Bodemtype: Zand

Bodemkwaliteit
Bodemkwaliteit bestaat uit 6 verschillende elementen: organische stof, bodemchemie (pH, fosfaat/zwavel), beworteling, bodemstructuur, bodemleven, waterhuishouding. Deze verschillende elementen beïnvloedden elkaar en dragen bij aan de productie, nu en in de toekomst. Om bodemkwaliteit te kunnen verbeteren moet er kennis zijn waarnaar te kijken, en wat dit betekent.

Bodemkwaliteit beoordelen
Bodemanalyses zijn een belangrijk hulpmiddel om je bodemkwaliteit te bepalen. Niet alle elementen op de bodemanalyse zijn primair voor de productie, maar dragen bij aan andere factoren in de bodem of het gewas. Kijk niet direct naar welk element ‘’laag’’ scoort op je bodemanalyse, maar bekijk het als geheel. Ken de geschiedenis van je bodem en percelen. De C:N verhouding is een belangrijke parameter en verteld je hoeveel stikstof er vrij kan komen bij de afbraak van organische stof. Ook de kuilanalyse kan gebruikt worden om te kijken naar de bodemconditie. Een hoog ijzer zorgt voor mindere benutting van andere mineralen en calcium duidt op klaver in de kuil. Het graven van een kuil in het veld is zeer belangrijk om de bodemkwaliteit goed te kunnen beoordelen. De tool op www.mijnbodemconditie.nl kan helpen om je bodem systematisch te beoordelen. Kijk altijd op verschillende plekken in het perceel om een goed beeld van je bodem te krijgen. Beworteling is essentieel voor plantengroei. Kijk altijd naar de witte wortels, deze zijn actief. Verdichting en nutriëntenvoorziening bepalen vaak hoe diep de wortels in de grond trekken.

Beweiding en bodemkwaliteit
Weiden draagt bij aan de bodemkwaliteit, het houdt de graszode dicht en gaat kweek tegen. Door beweiden hoef je minder te vervangen. Hierdoor blijft de organische stof goed in de bodem, wat vele voordelen kent. Nieuw Nederlands weiden = roterend standweiden, waarbij de koppel iedere dag een nieuw perceel krijgt en in totaal 5-7 percelen aanwezig zijn.

Tik hier: Bodempodcast 1 voor de samenvatting als PDF!

Van deze aflevering is ook een kortere variant beschikbaar, beluister deze hieronder!

Terug naar de Bodempodcast