Bodempodcast #9 Grondbewerking: Ploegen of NKG en woelen doe je maar in bed!

Introductie
In deze aflevering hebben we het met Coen ter Berg over het onderwerp grondbewerking en zijn we te gast bij het akkerbouwbedrijf van Maik Verwer, te Kraggenburg. Coen verteld ons over het effect van grondbewerking op de bodem en hoe je hier met zorg mee om kan gaan. Goede grondbewerking is een verhaal van de juiste actie op het juiste moment uitvoeren, en vooral soms ook even niets doen. Maik verteld over zijn ervaringen met niet kerende grondbewerking en waarom hij dit op een deel van zijn percelen juist wel, en andere weer niet toepast. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden! Verder gaan we ook het veld in om de resultaten van NKG te vergelijken met een perceel waarop juist wel geploegd is. Tot slot behandelen we het bodemdier van de week, met dit keer het: de bodembewoner.

Samenvatting
Bodemkundige: Coen ter Berg, onafhankelijk bodemdeskundige
Locatie: Akkerbouwbedrijf van Maik Verwer, Kraggenburg
Bodemtype: Jonge zeeklei

Grondbewerking en verdichting
Grondbewerking wordt o.a. gebruikt om het proces van verdichting in de bodem tegen te gaan. Voor het zaaibed is ploegen positief, je legt de grond open voor het weer, waardoor het kan verweren. Het effect van ploegen op het bodemleven is wisselend en soms weet
het bodemleven de schade door ploegen vaak ook weer te herstellen. Vooral het moment en de manier van het ploegen zijn van invloed. Een hoger deel aan organische stof in de bodem leidt tot een bestendigere grond.

NKG of ploegen
Niet kerende grondbewerking is ontstaan vanuit de noodzaak dat er geen soms geen goed moment voor ploegen is. Er wordt meer gekeken naar wanneer wat op het land wel gedaan kan worden. Verwering heeft tijd, droogte en nattigheid nodig. Hierdoor staat op geploegd land soms ook een plas water. Een andere optie voor NKG is later ploegen of ondiep ploegen, waarbij alleen het vruchtbare deel wordt geploegd. Een nadeel van NKG is de vaak hogeren onkruiddruk. Ook leidt het in het voorjaar tot langer wachten voordat er bewerkt kan worden, in tegenstelling tot geploegd land. Een stabiel bouwplan is een noodzaak om eenvoudig met bewerken uit te kunnen komen. Een NKG-bodem houdt beter vocht vast, wat weer goed is voor de plant. Bij minimale grondbewerking moet de bodem zelf in staat zijn door middel van bodemleven en wortels om de grond te herstellen. Bewerking door bodemleven zorgt voor een ander soort bodemstructuur dan bewerking door ploegen. De structuur als gevolg van bodemleven is vaak stabieler dan die aangebracht wordt door bewerkingen. Een geploegd land is vaak makkelijker voor de teler. Ploegen kan een reinigende functie hebben voor het bodemleven en chemie, wat ook weer positief kan uitpakken.

Organische stof (OS) en NKG
OS blijft in de toplaag zitten bij NKG, in tegenstelling tot ploegen en bewerken, wat meer zuurstof in de bodem brengt en leidt snellere vertering. Benutting van OS gaat omhoog door NKG of ondiep ploegen, de OS blijft in de vruchtbare toplaag zitten waar de plant bij kan.

Woelen
Dieper dan 25 cm de grond ploegen wordt gezien als woelen. Dit wordt gedaan als hier mogelijk een verdichte laag zit. Vaak is dit echter verspilling van diesel en zit er geen verdichte laag. Kijk hiervoor goed in de grond of wortels door alle lagen van de bodem komen. Als dit niet kan is het zinvol door de verdichte grond open te maken in combinatie met groenbemesters.

Tik hier: Bodempodcast 9 voor de samenvatting als PDF!

Van deze aflevering is ook een kortere variant beschikbaar, beluister deze hieronder!

Terug naar de Bodempodcast