Bodempodcast #13 maatregelen akkerbouw: het bouwplan, de mechanisatie en bemestingsstrategie van de Boerderij van de Toekomst

Introductie
In deze aflevering van de Bodempodcast zijn we te gast op een bijzondere akkerbouwbedrijf, namelijk de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Janjo de Haan van de Wageningen Universiteit vertelt je in deze aflevering over hoe het akkerbouwbedrijf van de toekomst eruit zou kunnen zien en op welke manier ze hiermee op de boerderij experimenteren. Het zal o.a. gaan over mechanisatie, een toekomstbestendig bouwplan en hoe je je bemestingsstrategie aanpast aan verlaagde gebruiksnormen. Ook nemen we uiteraard weer een kijkje in de bodem, dit keer op een perceel waar strokenteelt toegepast wordt. We sluiten af met het bodemdier van de week. Met dit keer: de strooiselbewoner!

Samenvatting
Bodemkundige: Janjo de Haan, Wageningen University and Management
Locatie: Boerderij van de Toekomst
Bodemtype: lichte klei/zwavel

Bouwplan
Geen bedrijf en bedrijfsplan is meer hetzelfde. Het gaat om de principes en de kennis die erachter liggen, en hoe deze worden toegepast. Op de boerderij van de Toekomst wordt naast de proef die wordt uitgevoerd ook gekeken naar de financiële prestatie. Een goede bodemkwaliteit is essentieel om te kunnen voldoen aan de toekomstige doelen en maatschappelijke opgaven. Gewasdiversiteit is nodig om biodiversiteit binnen het bedrijf te behouden. Denk hierbij aan strokenteelt, wat ook kan helpen tegen ziektes en plagen. Op de boerderij van de toekomst wordt gewerkt met een ruimer bouwplan (1 op 3 of 1 op 4)met veel vlinderbloemige en grasklaver.

Klimaatverandering
Inspelen op klimaatverandering, droogte en extreem weer is nodig om goed de toekomst tegemoet te gaan. Hierbij groeit het belang van een goede bodemstructuur met een goede infiltratie capaciteit. Grassen die diep wortelen zijn bestendiger in tijd van droogte. Hier kan men in het bouwplan dus rekening mee houden.

Bemesting
Kringlopen worden gesloten door samenwerkingen. Op de boerderij gewerkt met een strategie met zo min mogelijk kunstmest, de rest moet komen uit andere bronnen. Dit is te bereiken door je bouwplan hierop aan te passen, samenwerking te zoeken met veehouders, te werken met groenbemesters, vlinderbloemige, en reststromen. Het gaat hier om de benutting van de stikstof in de bodem. Als de benutting goed is, is er ook minder verlies. Hierbij speelt ook de juiste meststoffen op het juiste moment op de juiste manier.

Mechanisatie en innovatie
Bodemverdichting kan worden voorkomen door inzet van lichte vormen van mechanisatie. Technische innovaties zoals drones en zelfrijdende machines moeten kost technisch gezien uiteindelijk op grote schaal rendabel worden. Op dit moment is dit nog niet het geval. Met de toekomstige systemen zouden de opbrengst stabieler moeten worden doordat het systeem minder afhankelijk is van externe factoren. De boerderij van de toekomst is dus weerbaarder.

Tik hier: Bodempodcast 13 voor de samenvatting als PDF!

Terug naar de Bodempodcast