Bodempodcast #10 Maatregelen melkveehouderij: weidegang, alternatieve teelten op veen en wat is nieuw Nederlands Landgebruik?

Introductie
In deze aflevering hebben we het over het onderwerp bodemmaatregelen voor melkveebedrijven. We zijn te gast op Kennis Transfer Centrum Zegveld, waar Pieter Struyk (Louis Bolk Instituut) en Karel van Houwelingen (KTC Zegveld) ons vertellen over hoe je via management goed voor je bodem kan zorgen. Het gaat dan over optimaal landgebruik, opties voor drainage, het belang van weidegang, hoe je kruidenrijk grasland kan laten slagen en alternatieve teelten voor veen. Ook gaan we wederom het veld in, dit keer om een veenbodem te beoordelen. Tot slot is het tijd voor het bodemdier van de week, met ditmaal de springstaart.

Samenvatting
Bodemkundige: Pieter Struyk, Louis Bolk Instituut
Locatie: Kennis Transfer Centrum Zegveld met Karel van Houwelingen
Bodemtype: Veen

Landgebruik in de melkveehouderij
Het landgebruik op melkveebedrijven is vaak een combinatie van gras en snijmais (voor zand en kleigronden). Over het algemeen heeft grasland een hoger percentage OS, wortels en bodemleven. De bodemkwaliteit op bouwland is vaak minder. Hier kan mee omgegaan worden door bijvoorbeeld continue bouwland op te heffen en een 3-jarige rotatie van bouwland en grasland (of grasklaver) in te zetten. Zo kan snijmais profiteren van nutriënten vanuit het grasland. Dit heet Nieuw Nederlands Landgebruik.

Beweiden
Voor een goede kwaliteit van de zode is een afwisseling tussen maaien en beweiden het beste. Ook bij bouwland is afwisselen met andere teelt zoals voederbieten positief voor de bodem. Het instandhouding van blijvend grasland is er behoudt van eiwit. Beweiding zorgt voor een stevige en dichte graszode, wat de draagkracht van de bodem verhoogt. Minder open plekken in het land zorgt voor minder ruimte voor onkruid. Als het land te nat is kan dit leiden tot vertrapping bij beweiding. Bij het nieuw Nederlands Landgebruik krijgen koeien iedere dag een nieuw stuk wei in rotatie, dit zorgt ook voor stabieler grasland. Een andere optie is stripgrazen waarbij meerdere keren per dag een nieuwe strip weide erbij komt. Dit is echter arbeidsintensief en moet bij de ondernemer passen.

Drainage
Water zorgt ervoor dat er geen lucht de bodem in kan, waardoor deze hard en koud wordt. Bij klei en veengrond kan een infiltratiesysteem gebruikt worden om eerder te kunnen weiden en bemesten. Het aanleggen van een infiltratiesysteem is een flinke investering, waar subsidies voor zijn. Bij een hoogwater boerderij wordt het grondwater rond de -10/20 cm gehouden. Een hoger grondwater remt de bodemdaling.

Tik hier: Bodempodcast 10 voor de samenvatting als PDF!

Van deze aflevering is ook een kortere variant beschikbaar, beluister deze hieronder!

Terug naar de Bodempodcast