Bodempodcast #6 Bodemstructuur: Stalmest, diepe verdichting en groenbemester als volwaardige teelt

Introductie
In deze aflevering van de bodempodcast gaan we het hebben over bodemstructuur. Dit doen wij samen met Coen ter Berg. We zijn te gast bij Maik Verwer, akkerbouwer in Kraggenburg, Noordoostpolder. Coen verteld ons over het belang van bodemstructuur, de verschillende risicofactoren die voor structuurbederf kunnen zorgen en hij legt ons uit wat het belang is van bodemleven en beworteling als je je bodemstructuur voor de langere termijn wilt verbeteren. Daarnaast verteld Maik ons over zijn ervaringen en hoe hij zijn bedrijf vormgeeft. We gaan ook weer het veld in om een profielkuil te graven in een veld pootaardappelen.

Samenvatting
Bodemkundige: Coen ter Berg, onafhankelijke bodemkundige
Locatie: Akkerbouwbedrijf van Maik Verwer, Kraggenburg
Bodemtype: Jonge zeeklei, Noordoostpolder

Soorten bodemstructuren
Het is van belang dat de plant de bodem optimaal kan benutten, dat doet deze met het wortelstelsel. Hoe beter de bodemstructuur hoe makkelijker het gewas via de wortels bij nutriënten en vocht kan. Bodemstructuur is ingedeeld in 3 elementen:

• Kruimelstructuur, hier is de bodemweerstand laag en kan de beworteling optimaal zijn.
• Afgeronde structuur, net iets compacter en dichter, zorgt voor iets meer moeite voor de wortels om door de laag heen te komen.

• Scherpblokkige structuur, hier is de grond heel vast en kunnen de wortels er nauwelijks doorheen.

Water en bodemstructuur
Bodemstructuur speelt een grote rol in de waterhuishouding van de bodem. Structuurbederf kan erin sluipen, waarbij de bodem bovengrond goed lijkt maar dieper slecht is. Bij een slechte structuur of storende lagen kan de bodem slecht ontwateren.

Structuurverbeteraars
Stalmest is een van de beste structuurverbeteraars. Dit werkt direct op het bodemleven, die op haar beurt weer tot een goede structuur leidt. Het gebruikt van groenbemesters zorgt voor het behoudt de structuur, voor minder verdichting en verval door behoudt van wortels en bodemleven. Machinaal kan er ook aan de bodemstructuur gewerkt worden, echter is bodemstructuur door bodemleven stabieler.

Draagkracht en machines
De draagkracht van het land is afhankelijk van vlaklegging en waterhuishouding. Machines die over het land rijden kunnen het land aanrijden waardoor het dichtslaat. Het moment van bereiden en type machines zijn hierin essentieel. Het bodemleven kan het dichtslaan van de bodem tot op een bepaalde hoogte herstellen.

Diepe verdichting
Diepe verdichtingen in de bodem (>30 cm) zijn een grote uitdaging omdat het bodemleven dit lastig kan herstellen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van bewerking, terwijl dat een kortetermijnoplossing is. De gewaskeuze is hierin ook van belang. Zicht houden op verdichting kan door het graven van profielkuilen met een diepte van 50 cm vanaf het maaiveld.

Tik hier: Bodempodcast 6 voor de samenvatting als PDF!

Van deze aflevering is ook een kortere variant beschikbaar, beluister deze hieronder!

Terug naar de Bodempodcast