Over MijnBodemconditie

De bodem is de basis van elk grondgebonden landbouwbedrijf. Goed en duurzaam bodembeheer levert voordelen op voor de productie van het bedrijf, maar ook voor de omgeving en het milieu. De BodemConditieScore versterkt het boerenvakmanschap en leert de boer op een eenvoudige en goedkope manier opnieuw naar zijn bodem te kijken. MijnBodemconditie is een meetinstrument bedoelt om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. De BodemConditieScore heeft als doel om een eenduidige score voor bodemkwaliteit te geven die gebruikt kan worden in combinatie met andere bodemgegevens, zoals chemische bodemvruchtbaarheid. De methode is gebaseerd op visuele indicatoren die de beluchting, waterhuishouding en organische stof zichtbaar maken. De score is ontwikkeld door de FAO (Sheperd, 2009) en internationaal gepubliceerd. In 2012 is de methode vertaald naar de Nederlandse situatie.

Wetenschappelijk onderzoek, in onder andere de Beemsterpolder, heeft uitgewezen dat deze visuele bodembeoordeling bijzonder goed overeenstemt met chemische analyses. Dat wil zeggen dat een getrainde boer de kwaliteit van de bodem aan de hand van 8 kenmerken zelf kan beoordelen.

De score is ontwikkeld door de FAO (Sheperd, 2009) en internationaal gepubliceerd. In 2012 is de methode vertaald naar de Nederlandse situatie. De BodemConditieScore is ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Boerenverstand, in samenwerking met het Louis Bolk InstituutLivestock Research en AequatorCONO Kaasmakers heeft samen met de Stichting J. Mesdag-fonds en SKB-duurzame ontwikkeling ondergrond, deze ontwikkeling aangejaagd en gefinancierd.
MijnBodemconditie is op 16 september 2013 gelanceerd in de Beemsterpolder. Het doel van de betrokken partijen is om de Nederlandse bodems verder te verduurzamen. Op deze manier blijft de gewasproductie ook met minder input op peil of verbetert. Daarmee geven wij een praktische invulling aan duurzaamheid in de landbouw. De BodemConditieScore versterkt het boerenvakmanschap en leert de boer op een eenvoudige en goedkope manier opnieuw naar zijn bodem te kijken.