Organische stof: Breng leven in de bodem!

Organische stof kan bijvoorbeeld vocht vasthouden, het is essentieel voor structuurvorming, voedsel voor bodem- leven, het levert nutriënten en zorgt er tevens voor dat de bodem meer nutriënten kan opslaan. Om al deze processen in de bodem te laten verlopen, moet de organische stof aan de ene kant afbreken, terwijl het aan de andere kant juist in de bodem bewaard moet blijven.

Organische stofbeheer is dus een combinatie van afbraak en opbouw van organische stof en dat is behoorlijk ingewikkeld.

Maar met behulp van kennis en een concreet stappenplan kunnen we aan de slag met organische stofbeheer. Het plan van aanpak bestaat uit zes stappen.

Bij elke stap geven we uitleg en tips. We leggen bijvoorbeeld uit hoe een organische stofbalans werkt, hoe u
kunt zorgen voor meer plaatsingsruimte voor organische mest, welke soorten organische (mest)stof op welke plek in het bouwplan passen en wat voor andere teeltmaatregelen u het beste kunt nemen.

Er zijn verschillende soorten mest en compost (dierlijke vaste- en drijfmest, champost, groen- en GFT-compost),
elk met hun eigen kenmerken en manier van toepassen. We geven kengetallen, leggen uit waar u op moet letten voor een goede kwaliteit en gaan in op de voor- en nadelen van elke soort organische stof, zodat u een goed onderbouwde keuze kunt maken voor de toepassing ervan.

Klik op de afbeelding en vraag kosteloos de handleiding van Van Iperen aan.
Terug naar de theorie