Stoffen in de bodem

Kunnen we beter omgaan met stoffen bij bodembeheer in de landbouw wanneer we ze beter kennen? Dat is de vraag waar in het volgende op wordt ingegaan. Hoe kunnen we te weten komen wat stoffen eigenlijk zijn. En hoe kunnen we dat vertalen naar landbouwkundige maatregelen. Vaak hoor je dat het zo belangrijk is aandacht voor de levende bodem te hebben en dat de stof gerichte benadering niet toereikend is. Deze gedachte leidt makkelijk tot verwaarlozing van aandacht voor stoffen. Stoffen zijn ook binnen het leven weer te herkennen. Ook in jezelf kun je ze tot leven brengen.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie