Werken aan de bodemvruchtbaarheid

De bodem vruchtbaar maken of houden kan op verschillende manieren gebeuren. De gewaskeuze, bodembewerking, gebruik mest of compost en inzaai groenbemesters spelen hierbij een belangrijke rol. In deze brochure worden deze onderwerpen toegelicht. Hierbij werd onder meer uitgegaan van het volgende:
– Kijk bij de middelen om de bodem goed te onderhouden vooral naar de gewassen. Leg de nadruk niet op mest en compost, tenzij het niet anders kan. Geef vlinderbloemigen, als gewas of als groenbemester, veel aandacht.
– Probeer jaarlijks koolstofrijk en stikstofrijk materiaal aan te bieden aan het bodemleven.
– Het bodemleven wil graag ieder jaar voedsel krijgen. Let vooral ook op de lange termijn.
– Het bodembeheer heeft invloed op smaak en gezondheidsaspecten van de producten.
– Gebruik de bodemanalyse niet als basis voor je bemesting, maar als een middel om je gekozen beleid te evalueren.
– Hou steeds de structuur van de ondergrond in de gaten.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie