Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems

De organische stof in de bodem bestaat voor meer dan de helft uit koolstof. Wereldwijd is er twee keer zoveel koolstof opgeslagen in bodem- organische stof als in de atmosfeer en vegetatie samen. In de bodem zit dus een belangrijk deel van de wereldwijde koolstofvoorraad. Een kleine toename in de koolstofvoorraad van de bodem betekent veel CO2-vastlegging. Jaarlijks stroomt er via bijvoorbeeld gewas resten en mest tien keer meer koolstof richting de bodem dan er via fossiele emissies wordt uitgestoten (Lesschen et al., 2021). Met veranderingen in het bodembeheer kan een groter deel van deze koolstof in de bodem blijvend worden vastgelegd.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie