Boer Bier Bodem en Water

Het weer in Nederland wordt extremer. Perioden met veel regen zullen vaker worden afgewisseld met perioden van droogte. De Provincie Noord-Brabant wil daarbij een robuuste en klimaat bestendige watervoorziening, voor met name landbouw en natuur. Doel is om hiermee de economie en vitaliteit op de hoge zandgronden te verbeteren. Inzet is dat landbouw, dorpen en steden, natuur, industrie, recreatie en drinkwatervoorziening, minder last hebben van de droogte door slimmer met water om te gaan; zuiniger waar het kan, langer vasthouden waar mogelijk als droogtebuffer of inzet van Maaswater etc. De Provincie Noord-Brabant stimuleert daarom verschillende soorten maatregelen om de watervoorziening in de landbouw verder te versterken. De themagroep Bodem van de samenwerking ‘Boer Bier en Water’ (zie kader) heeft deze handschoen opgepakt en is met watermaatregelen aan de gang gegaan die bodemkwaliteit als vertrekpunt hebben. Melkveehouders in de themagroep Bodem hebben, als onderdeel van een bredere systeeminnovatie van landgebruik, verschillende maatregelen uitgetest en uitgerold om daarmee zowel waterregulatie, productie als maatschappelijke diensten te verbeteren.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie