Van schraal naar rijk zand

De grondprijzen blijven stijgen. Om grond betaalbaar te houden voor de melkveehouderij is een goed rendement van het land noodzakelijk. Gezien de steeds aanscherpende mestwetgeving moet dit rendement gehaald worden bij lagere bemestingsniveaus van organische mest en kunstmest. Dit gegeven stelt steeds hogere eisen aan de bodemkwaliteit.

Aan de hand van productiecijfers uit het project Zorg voor Zand wordt het belang van bodemkwaliteit geïllustreerd. In 2006 is op 20 verschillende percelen grasland verspreid over Nederland de productie gemeten. Alle percelen waren gelegen op zandgrond en hadden in het meetjaar een vergelijkbaar bemestings- en maaischema.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie