7000 euro meer door betere bodemkwaliteit

Het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit op melkveebedrijven met minerale gronden en derogatie is: 60 procent blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20 procent grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20 procent bouwland (zie deze V-focus pag 34-35). Interessant, maar hoe pakt dit economisch en milieutechnisch uit? In het kader van de project Vruchtbare Kringloop Achter- hoek en Liemers zijn deze vragen doorgerekend met het programma BBPR voor een gemiddeld melkvee- bedrijf in deze regio. Lees er meer over in het artikel!

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie