Weidegang

Weidegang is een complex gebeuren. De kwaliteit van het gras is geen dag hetzelfde en het weer kan erg tegen zitten. De kunst van weiden is het aanbieden een constante hoeveelheid en kwaliteit weidegras, wat betekent dat een boer veel bezig is met maaien en bemesten om de groeitrappen in stand te houden. Dit vraagt een zekere planning, om het systeem goed draaiende te houden. Mits het succesvol uitgevoerd wordt is weiden een goed systeem om tegen lage kosten melk te produceren.

De hoeveelheid werk die een melkveehouder kwijt is aan weidegang is afhankelijk van het systeem dat gehanteerd wordt. Vuistregel hierbij is hoe intensiever er beweid wordt hoe meer werk dit van de boer vereist. Daar tegenover staat wel dat dergelijke systemen de hoogste benutting en opname van vers gras kennen. Als voorbeeld; stipgrazen geeft de hoogste opbrengst en benutting van het grasland, echter vraagt dit dagelijks een handeling om een nieuwe strip aan te bieden en is het hebben van voldoende groeitrappen erg van belang. Bij standweiden zal men een lagere  benutting en opname van het gras hebben, maar vraag veel minder arbeid. Een systeem dat de beste verhouding tussen opbrengst/benutting en arbeid kent is het systeem van roterend standweiden, ook wel het Nieuw Nederlands weiden genoemd.

De principes van roterend standweiden zijn als volgt:

  • Bij dit systeem wordt de huiskavel in 3 platforms ingedeeld. Vervolgens wordt 1 platform ingezet om te beweiden en worden de overige 2 platforms gemaaid.
  • Het te beweiden platform wordt in 6 even grote blokken ingedeeld.
  • Vervolgens worden de koeien elke dag in 1 van de blokken ingeschaard
  • Na dag 6 gaan de koeien de dag erna weer in blok 1.
  • Dit houdt men ongeveer 5-6 weken vol.
  • De grashoogte in de blokken dient tussen de 8-12 cm te blijven.
  • Bij meer of minder grasaanbod in het land moet dit worden gecompenseerd met bijvoeding.
  • Ongeveer een week voor het overschakelen naar een nieuwe platform dient het nieuwe platform gemaaid te worden.

Met dit systeem is de veehouder slecht 1 keer per 5-6 weken bezig met het maken van een perceelsindeling en het maaien in dienst van de beweiding. Daarnaast krijgen de koeien elke dag weer een ‘nieuw’ perceel aangeboden, waardoor de opname van het gras hoog blijft. Dit komt onder andere doordat de koeien steeds de (smakelijke) hergroei eten, welke nooit ouder is dan 6 dagen.

Kortom: roterend standweiden is een systeem met een goede balans tussen arbeid en de opname en benutting van het gras.