Zomerstalvoeren

Het zo efficiënt mogelijk benutten van gras is hét verdienmodel op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. Daarbij is het de kunst om dit tegen een zo laag mogelijke kostprijs te doen. Gras kan op verschillende manieren aan een koe gevoerd worden, een keuze tussen beweiding, ingekuild gras en vers gras op stal. De keuze voor een bepaald voersysteem is van meerdere factoren afhankelijk en per bedrijf verschillend. Voor een deel van de bedrijven is maximale weidegang zonder discussie hét beste systeem. Andere kiezen voor opstallen en al het gras in te kuilen, om een gemakkelijke bedrijfsvoering te kunnen hanteren. Voor veehouders die niet kunnen of willen beweiden, maar wel graag zo veel mogelijk melk willen produceren van vers gras, kunnen kiezen voor zomerstalvoeren.

Verschillende boekhoudkantoren hebben onderzoeken gepubliceerd waarin onderzocht wordt wat het meest renderende bedrijfssysteem, gelet op de manier van voeren. Denk hierbij aan beperkt weiden, onbeperkt weiden, summerfeeding en zomerstalvoeren. Uit deze analyses kwam in de meeste gevallen naar voren dat zomerstalvoeren de meest renderende manier van boeren is. De winst wordt met name behaald door lagere voer- en loonwerk-/machinekosten. Kengetallen over benutting van ruwvoer laten zien dat zomerstalvoeren het systeem is, met de laagste verliezen en hoge opbrengsten. De kern hiervan zit vooral in het feit dat er geen beweidings-, inkuil- en conserveringsverliezen zijn. Het grootste nadeel van dit systeem is vooral dat het een arbeidsintensief systeem is.

Dat zomerstalvoeren goed naar voren komt in verschillende vergelijkingsgroepen, vindt Jeroen van der Meer van adviesbureau Boerenverstand geen verrassende uitkomst. ‘’De meeste winst zit vooral in de hogere kwaliteit van het gras. Het VEM gehalte in vers gras is gemiddeld 10% hoger en de verhouding DVE-OEB is beter dan in kuilgras. Ook de hoge smakelijkheid helpt goed bij het verhogen van de droge stof opname, wat bepalend is voor de melkproductie. Daarnaast moet de conservering en verwerking van kuilgras dermate goed zijn wil het de afname in kwaliteit beperkt houden.’’ De voerderwaarden van vers gras komen nauw overeen met die van krachtvoer, hierdoor kunnen veehouders een deel van het krachtvoer uit het rantsoen weglaten zonder dat dit een verlaging van melkproductie geeft. Het grootste verschil tussen weiden en stalvoeren is dat dat de koeien niet zelf het gras hoeven ‘te oogsten’, maar het gras ligt klaar voor het voerhek, waardoor de koe in korte tijd heel veel gras kan opnemen. ‘’Uit de praktijk blijkt dat in het najaar het systeem erg goed tot zijn recht komt’’, geeft Jeroen aan. ‘’Later in het seizoen neemt de smakelijkheid van gras af en wordt de draagkracht van het land lager, hierdoor wordt weidegang lastiger. Daarnaast is het maken van goede kwaliteit kuilgras in het najaar niet eenvoudig, waardoor veehouders het najaarsgras niet goed weten te benutten. Wanneer het eiwitrijke najaarsgras vers opgevoerd wordt, is het goed mogelijk om met enige bijsturing, het najaarsgras efficiënt om te zetten in melk.’’

Voor bedrijven die niet aan weidegang doen, bied zomerstalvoeren een flinke besparing op inkuilwerkzaamheden. Al het gras dat vers opgevoerd wordt hoeft immers niet geschud, gewierst, ingekuild, uitgekuild en gevoerd te worden. Elke handeling minder bespaard tijd en kosten. De arbeidspiek rond het inkuilen wordt hiermee ook verlaagd. Naast het efficiënt winnen van gras, kan mest ook efficiënt worden ingezet. Hierdoor kan gericht worden gestuurd op de opbrengst per perceel.