Krachtvoer verdelen over de koppel

Om de kosten in de hand te houden kan het goed zijn uzelf een krachtvoerbudget te stellen. Neem bijvoorbeeld de kringloopwijzer en probeer de totale aankoop met 10% te verlagen. Door dit terug te rekenen naar een gift per koe per lactatie is een goede verdeling te maken. Het Mijn Rantsoenwijzer rekenprogramma geeft ook aan wat de gemiddelde hoeveelheid productiebrok per koe moet zijn. Hoe deze het best verdeelt kan worden staat in deze blog beschreven.

De gemiddelde hoeveelheid productiebrok per dag uit het Mijn Rantsoenwijzer rekenprogramma kan worden opgeteld tot een totale hoeveelheid brok voor een lactatie. Dit is het budget per koe. Bij een advies van gemiddeld 3 kg productiebrok per koe per dag en een lactatie van 300 dagen betekend dit een krachtvoerbudget van 3 x 300 = 900 kg krachtvoer. Vervolgens is het dan de vraag hoe deze 900 kg het beste verdeelt kan worden. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een melktabel. Dit lijkt interessant maar stimuleert koeien niet om van eigen ruwvoer melk te maken. Het krachtvoer verdringt dan onnodig veel ruwvoer met dubbele kosten tot gevolg.

 

Verdeling over de lactatie

In figuur 1 is de krachtvoertabel op basis van lactatiedagen uitgewerkt in een grafiek. Zoals te zien zit er in het basisrantsoen ook al een bepaalde hoeveelheid krachtvoer. Deze is voor elke koe gelijk. De productiebrok kan zo optimaal mogelijk over de lactatie verdeelt worden. De opbouwperiode tot de maximale krachtvoergift ligt ideaal tussen 20 en 25 dagen. Vervolgens blijft het een aantal dagen vlak en vanaf 80 tot 100 dagen kan deze weer worden afgebouwd. Door dit met 100 g per dag te doen worden koeien gestimuleerd meer melk te gaan maken uit het basisrantsoen en het eigen voer dus beter te benutten. Let op, het basisrantsoen dient van uitstekende kwaliteit te zijn zodat koeien dit graag opnemen.

 

Krachtvoer tabel grafiek budget

Figuur 1: schematische verdeling krachtvoer over de lactatie

 

 

De vraag rest nu nog wat de maximale gift per koe per dag is waar u naar opbouwt. De maximale gift is afhankelijk van het krachtvoer budget per koe en het moment waarna de afbouw inzet. In figuur 2 is weergegeven welke piekgift past bij een bepaald krachtvoerbudget en moment van inzet van de afbouw. Wanneer het krachtvoerbudget 900 kg per koe per jaar is, zijn er meerdere mogelijkheden om dit te behalen. Dit kan door een maximale gift van 6,5 kg aan te houden en deze af te bouwen rond 120 dagen. Het kan ook door een maximale gift van 8,5 kg aan te houden en dit al na 80 dagen af te bouwen.

 

Krachtvoerbudget, krachtvoertabel

Figuur 2. Maximale gift per koe per dag bij verschillende krachtvoerbudgetten en moment van inzet afbouw. Uitgaande van opbouw tot maximale gift in 25 dagen en afbouw van 100 gram per dag.

 

Verdere optimalisatie van de krachtvoergift kan worden gedaan op basis van de conditie van de verschillende koeien. Bij een koe met een ruime conditie kan de maximale gift naar beneden worden bijgesteld en bij een koe met een mindere conditie naar boven. Door dit op basis van lactatiedagen te doen houd u grip op uw uitgaven en dus de winst!