Organische stof management op melkveebedrijven

In het project Carbon Valley (2017-2020) werken agrariers van Het Groene Woud, de Duinboeren en Agro As de Peel aan het management van organische stof (Carbon/koolstof, het belangrijkste element in organische stof) in de bodem. Organische stof levert ruwvoerproductie, maar is ook op andere vlakken essentieel. Zo draagt organische stof ook bij aan waterregulatie (klimaatadaptatie), waterkwaliteit en biodiversiteit. Deze brochure is bedoeld als handreiking voor melkveehouders die meer willen weten over organische stof, en beschrijft een set van maatregelen die in de bedrijfsvoering kan worden toegepast. Daarbij wordt organische stof benaderd op bedrijfsniveau als één van de elementen van bodemkwaliteit. Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Daarin zijn projecten opgenomen die het gebied op alle fronten versterken om toekomstige generaties te laten profiteren van een groen, economisch gezond en gastvrij stad-landschap. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met het Streekhuis Het Groene Woud. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, Agro Food Capital, deelnemers en bedrijfsleven.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie