Bodempodcast #9 Grondbewerking: Ploegen of NKG en woelen doe je maar in bed!

In deze aflevering hebben we het met Coen ter Berg over het onderwerp grondbewerking en zijn we te gast bij het akkerbouwbedrijf van Maik Verwer, te Kraggenburg. Coen verteld ons over het effect van grondbewerking op de bodem en hoe je hier met zorg mee om kan gaan. Goede grondbewerking is een verhaal van de juiste actie op het juiste moment uitvoeren, en vooral soms ook even niets doen. Maik verteld over zijn ervaringen met niet kerende grondbewerking en waarom hij dit op een deel van zijn percelen juist wel, en andere weer niet toepast. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden! Verder gaan we ook het veld in om de resultaten van NKG te vergelijken met een perceel waarop juist wel geploegd is. Tot slot behandelen we het bodemdier van de week, met dit keer het: de bodembewoner.

Liever lezen?
Tik hier: Bodempodcast 9 voor de samenvatting!

Beluister de aflevering hieronder:

Terug naar de Bodempodcast