Bodempodcast #8 Bemesting: het klei-hummuscomplex, precisiebemesting en 7de actieprogramma nitraat

In deze podcast hebben we het samen met Marianne Hoogmoed van het Louis Bolk Instituut over het onderwerp bemesting. We zijn te gast bij het akkerbouwbedrijf van Corine de Winter in Kruisland, Noord-Brabant. Marianne vertelt ons over het effect van verschillende bemestingssoorten op de bodem en hoe je hiermee kan sturen. Daarnaast gaat het onder andere over precisiebemesting (zonder robots en drones) en welke winst hiermee te behalen valt. Ook gaan we in op vragen als: moet je dat ene perceel dat het lastig heeft minder opbrengt nu juist minder of meer bemesten? Tot slot gaan we uiteraard ook weer met de shop in de hand het veld in om de bodemkwaliteit te beoordelen.

Liever lezen?
Tik hier: Bodempodcast 8 voor de samenvatting!

Beluister de aflevering hieronder:

Terug naar de Bodempodcast