Bodempodcast #6 Bodemstructuur: Stalmest, diepe verdichting en groenbemester als volwaardige teelt

In deze aflevering van de bodempodcast gaan we het hebben over bodemstructuur. Dit doen wij samen met Coen ter Berg. We zijn te gast bij Maik Verwer, akkerbouwer in Kraggenburg, Noordoostpolder. Coen verteld ons over het belang van bodemstructuur, de verschillende risicofactoren die voor structuurbederf kunnen zorgen en hij legt ons uit wat het belang is van bodemleven en beworteling als je je bodemstructuur voor de langere termijn wilt verbeteren. Daarnaast verteld Maik ons over zijn ervaringen en hoe hij zijn bedrijf vormgeeft. We gaan ook weer het veld in om een profielkuil te graven in een veld pootaardappelen.

Liever lezen?
Tik hier: Bodempodcast 6 voor de samenvatting!

Beluister de aflevering hieronder:

Terug naar de Bodempodcast