Bodemleven – Houd(t) uw bodem in leven!

De relaties tussen verschillende bodemorganismen in de voedselketen worden vaak schematisch weergegeven in een bodemvoedselweb.

Het bodemleven is essentieel voor het goed functioneren van de bodem. Het is de drijvende kracht achter allerlei processen in de bodem. Bijvoorbeeld het maken van bodemstructuur. En de bodem ziektewerend maken en zo gewassen beschermen en versterken. Het bodemleven zorgt er ook voor dat nutriënten weer vrijkomen uit organische stof waarna deze nutriënten door gewassen kunnen worden opgenomen.

Als agrariërs maken we intensief gebruik van de bodem. We bewerken de bodem met ploegen, rijden er overheen met zware machines, bepalen welke gewassen er in groeien, hoeveel gewasresten we laten liggen of hoeveel andere organische stoffen we aanvoeren en we voegen allerlei middelen toe van meststoffen, groeiregulatoren en gewasbeschermingsmiddelen tot biostimulanten. Dit alles heeft een enorme impact op het bodemleven. Soms positief, soms negatief. Door te snappen hoe ons handelen het bodemleven beïnvloedt, kunnen we keuzes maken die minder grote impact op het bodemleven hebben of die het bodemleven zelfs stimuleren. Dit zodat het bodemleven zijn belangrijke functies kan blijven uitvoeren die essentieel zijn voor het telen van weerbare gewassen.

Klik op de afbeelding en vraag kosteloos de handleiding van Van Iperen aan.
Terug naar de theorie