Bodemchemie – Quickscan mest en bodemkwaliteit

In deze publicatie van het Louis Bolk Instituut wordt invloed van mest en compost op de bodemkwaliteit, gewasproductie en emissies besproken. Hier wordt eerst de kwaliteit van diverse soorten mest en compost besproken, waarna er in wordt gegaan op de inzet hiervan. De invloed van mest en compost wordt besproken en in een matrix geplaatst, welke vervolgens wordt toegepast in de praktijk. Tot slot wordt de quickscan in perspectief geplaatst. De matrix, waarbij inzicht verkregen is in het integrale effect van de bodem-milieu-impact van mestproducten, geeft de basis om voor- en nadelen tegen elkaar te kunnen wegen en zo een waardeoordeel te kunnen vormen.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!

Terug naar de theorie